separator
FISI icon  
 fantaski icon language titleitalian title italian flag swiss flagenglish title english flag usa flaggerman title german flag austria flag swiss flagfrance title fran flag swiss flag 
fantaski icon home title fantaski icon what is fantaski title fantaski icon faq help title fantaski icon rules title fantaski icon ski forum title fantaski icon fotogallery title  
Wednesday, October 16, 2019 - @ 21:09 
ski world cup title
separator
fantaski cup title
separator
play fantaski title
- National Team

Ski World Cup Ladies - Season 2019/2020
1 skiers from AUS:
Name Surname
Nation
YOB
Price
Ski
 
Greta Small
AUS
1995
2
Atomic
 
copyright title
 fantaski icon contact title fantaski icon credits title